Història

Té el seu origen en una alquería musulmana denominada Aljofra. Després de la seua conquesta l’any 1264, Jaime I d’Aragó va donar la vila a Vidal de Sarrià. Encara que la seua població va romandre en mans dels Sarriàdurant dues generacions, prompte va ser cedida a l’Infant D. Pedro.

Durant la segona meitat del Segle XIV, i amb motiu de la guerra amb Castella, Confrides va ser conquistada per les tropes castellanes i mantinguda en el seu poder fins al 1364, recuperada per Pedro IV d’Aragó.

Al començament del Segle XVI, i com a conseqüència de la guerra dels Germanies, la seua població musulmana, entre 120 i 160 habitants, van ser obligats a convertir-se al cristianisme. Els mudèjars van acceptar a desgrat la seua conversió forçosa i en 1526 es van rebel·lar contra la decisió de la Junta del 1525.

Poc abans de l’expulsió dels moriscs (1609), Confrides comptava amb uns 240 habitants, majoritàriament moriscs, que van oposar una forta resistència contra l’expulsió i es van refugiar en les muntanyes del Valle de Laguart.